Kensapuu

Tuotanto

- Laatu syntyy tekijöistä


Kensapuu - Tuotanto

Tuotantovideo

Tuotantovideo »

Jyrsin

Kensan neljä nykyaikaista CNC-yksikköä ovat Kensan kattavan malliston selkäranka.

Jyrsimellä työstetään MDF-levystä kalusteoven ulkonäkö käyttäen erilaisia ohjelmia ja terätekniikoita. Tänä päivänä ovimallit ja tarvikkeet ovat usein haasteellisia jyrsinkoneelle ja käyttäjälle. Kalusteovi saattaa näyttää yksinkertaiselta päältä päin, mutta on vaatinut lukuisia työvaiheita jo CNC-koneistuksessa. Uusien mallien tuotantosuunnittelu jyrsimelle työnjohdon kanssa tuokin vastapainoa sarjatuotantoon.

– JARKKO

Kensapuu - Jyrsin

Maalaamo

Kensan pintakäsittelylinjan vahvuuksia ovat tehokkuus, tasalaatuisuus ja ympäristöystävällisyys. Työvuoroni aikana värin pintaansa saa lähes tuhat ovea, joista kaikkien on läpäistävä laatuvaatimukset. Kalusteovi kiertää maalauslinjan vähintään viisi kertaa ympäri, jolloin etupuolella on kolme maalikerrosta ja taustalta kaksi. Syväjyrsityissä malleissa käytetään vielä enemmän maalikerroksia.

Ovimallien profiilit ja pintavaatimukset kehittyvät koko ajan haastavimmiksi pintakäsittelyn kannalta, joten maalarin työ on jatkuvaa oppimista.

– MAUNO

Kensapuu - Maalaamo

Premium-ovi

Kalvopuristimella työskentelyn suola ovat tiuhaan uusiutuvat Premium-värit. Wemhöner-kalvopuristin mahdollistaa laadukkaiden paksujen kalvojen käytön, joka tuo valinnanvapautta myös mallistoon. Premium-kalvokuosit valmistetaan Saksassa ja Japanissa, joissa ympäristöystävällisyyttä pidetään arvossa.

Kalvo kiinnitetään oviaihioon alipaineen ja korkean lämmön avulla. Kalvon kiinnittymisen viimeistelee Membran-puristus; kalvo lämmitetään uudelleen ja puristetaan oveen lämpöä johtavalla Membra-kalvolla.

- PENA

Kensapuu - Premium-ovi

Pakkaamo

Kalusteovien pakkaus on tuotannon tärkeimpiä vaiheita, jotta lähetys saadaan ehjänä ja oikein loppuasiakkaalle asti. Pakkaustavat vaihtelevat asiakkaittain, joten työssäni vaaditaan tarkkuutta ja nopeutta. Pakkauksien kehittyminen ja asiakkaiden vaatimustason nousu takaavat, että aika ei käy pitkäksi tulevaisuudessakaan.

– RIIKKA

Kensapuu - Pakkaamo

Ympäristö

Kensa huomioi päivittäisessä toiminnassaan ympäristöarvoja ja noudattaa standardien vaatimuksia. Materiaali- ja toimittajavalinnoissa kriteereinä ovat laadun lisäksi kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys. Kaikki raaka-aineet tulevat tunnetuilta valmistajilta Euroopasta ja ovat tarkkaan testattuja.

Kensan ekologiseen vastuuseen kuuluu ympäristövaikutusten huomioiminen ja niiden jatkuva seuranta. Yrityksen tuotteiden kehittämisessä ydinajatuksena on elinkaari-ajattelu. Tuotteen tulee olla pitkäikäinen ja koko elinkaaren ympäristövaikutuksia pyritään tavoitteellisesti pienentämään. Tuotannossa huomion kohteena ovat erityisesti energiatehokkuus, haitallisten aineiden käytön minimointi ja kierrättäminen.

Lopputuotteissa ympäristön ja sisäilman huomiointi näkyy mm. M1-tunnuksena

Pakkausmateriaaleilla on myönnetty Rinki-merkki.  Tunnus kertoo yrityksen vastuullisuudesta ja pakkausten tuottajavastuun hoidosta.

Kensapuu - Rinki-todistus

     

 

Elyn kehittämisavustus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Kensa Oy:n hankkeelle yrityksen kehittämisavustusta  188 700 euroa. Kehittämisavustus on saatu Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja hanke kuuluu EU-ohjelmaan Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Hankkeen puitteissa Kensa Oy toteuttaa mm. automaattivaraston ja nestaavan cnc-solun investoinnit sekä näitä tukevia investointeja. Hanke toteutetaan 25.9.2020-31.12.2021.

Kensapuu - Elyn kehittämisavustus
© Kensa | Creamedia