Kensapuu

Kvartett luckor


Stommen i Kvartetti-luckan är en 19 mm tjock spånskivebaserad melaminskiva.

Kanterna har skyddats med ett 2 mm tjockt abs-band.

I Kvartetti är mönstret som standard vågrätt. På beställning är det möjligt att få mönstret också lodrätt.

Precis som med andra lucktyper är det möjligt att av mikrolaminat göra gavlar. Gavlarna som är över 1800 mm höga görs med lodrätt mönster.

Färgalternativen för kantbanden är dörrens färg och aluminium.