Kensapuu

M1 symbol


Kensapuus Premium Termolaminat - kollektion har fått en M1 symbol, som betyder att produkten har låga emissioner och produkten främjar renare inomhusluft.

Ytterligare information m1.rts.fi

M1 symbol

VTT testresult