Kensapuu

Skötselanvisningar

Fläckar på luckorna kan torkas bort litet lätt med fuktig trasa. Om fläckarna inte försvinner med enbart vatten kan rengöringsmedel tillsättas. Möbelluckorna kan rengöras med allmänna rengöringsmedel för hushåll. Använd inte kokande vatten vid rengöringen.

Användning av skur-medel och organiska lösningar är förbjudet.

Luckan kan skadas vid kontakt med heta material, till exempel heta kastruller eller stekpannor.

Möbelluckor får inte utsättas för rinnande vatten, exempelvis i samband med montering av luckor i våtutrymmen. (För våtutrymmen rekommenderas luckor med folieyta.)

 

Värmetåligheten hos luckor med folieyta

Uppfyller de krav som ställs på möbelluckor enligt standarder SFS och EN samt DIN-norm.

Folieluckornas värmetålighet är -40 º C -  +80 º C. Endast tillfälligt i över 100 º C.

I samband med monteringen bör man beakta ugnens yttre temperatur. Om denna överstiger rekommendationen för möbelluckor bör man vid monteringen använda värmeskyddslister. (EN-standard 60335-2-6: Högsta tillåtna temperatur på ugnens metallyta är 85 º C om ugnen är ställd på 200 ºC i en timme.)

 

Hantering

För lagerhållning av MDF-möbelluckor finns inga speciella krav. Dock får luckorna inte utsättas för vatten.

Luckorna bör hanteras varsamt och med omsorg.

Möbelluckorna i MDF är känsliga för stötar, särskilt gäller detta hörn och kanter.

Hål för handtag eller gångjärn ska borras på ett absolut rent arbetsunderlag. Skräp på underlaget orsakar lätt repor på luckan. Speciellt varsam bör man vara i hanteringen av luckor med lackad yta.

Glansiga och Satin folieluckor samt Kvartett matta och Forest luckor har en skyddsfolie som ska avlägsnas.

Smärre färgfel som förorsakats av slitage eller stötar kan reparationsmålas. Om en djupare ytskada uppkommer på en målad lucka är denna mycket ömtålig för väta. I sådana fall rekommenderar vi att man skaffar en ny lucka. Kensa ansvarar inte för reparationer som gjorts på annat håll än hos företaget.

Om en folieyta skadas kan denna inte längre repareras. I ett sådant fall rekommenderar vi att man skaffar en ny lucka.

 

Återvinning

Materialet kan återanvändas. Förstöring ska ske enligt myndigheternas skrifter.

PVC-folie tillhör plastavfall.

 

 

© Kensa | Creamedia