Kensapuu

Miljö

Kvalitet och miljöaspekterna är hörnstenarna inom produktionen. Kensa Oy tar hänsyn till miljövärden i sina dagliga aktiviteter och följer standardkraver i ISO-14001 Miljösertifikat. I urval av materialen och leverantören är kriterier kvalitet samt en hållbar utveckling och miljövänligheten. Alla råvaror kommer från välkända tillverkare i Europa och är testade noggrant.

I vårt ekologiska ansvar ingår hänsynstagandet till miljöpåverkan och deras övervakning kontinuerligt. När vi utvecklar våra produkter är kärnaidén livscykeltänkandet. Produkten måste vara långlivad och vi försöker minska produktens miljöpåverkan under hela sin livscykel. I produktionen tar vi speciell hänsyn till energieffektiviteten, återvinningen och att vi minimerar användningen av farliga ämnen.

I slutprodukten syns miljötänkandet till exempel i form av M1 -certifikat som berättar om låga utsläpp och bättre inomhusluft.

Förpackningsmaterialet som vi använder har beviljats med en Rinki - certifikat vilket bekräftar företagets och producentens ansvar när det gäller förpackningarna.  

Kensa - Rinki

     Recycling

© Kensa | Creamedia